Rijad Širić:Prva pomoć je zaista korisna stvar

Sead Muftić:Za sami početak razgovora, možete li nam reći nešto o sebi? Rijad Širić:Ja sam Rijad Širić, učenik Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“, aktivni volonter Mladih Crvenog križa Tešanj kao i član rukometnog kluba Bosna-TS Tešanj. Sead Muftić:Recite nam kako je došlo do toga da postanete volonter Mladih Crvenog križa Tešanj? Rijad Širić:Na nagovor prijatelja sam učestvovao u nekoliko akcija Mladih […]

Read more