SAŠA DELIĆ:REZULTATIMA DEMOKRATSKE FRONTE-ŽELJKO KOMŠIĆ SAM VIŠE NEGO ZADOVOLJAN

naslovna

Web portal avantura.ba:Na početku razgovora da nam kažete nešto više o sebi?

Saša Delić:Diplomirani sam defektolog-oligofrenolog, magistar društvenih nauka iz područja oligofrenologije, doktorand na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Pojašnjenja radi, oligofrenologija je društveno-humanistička nauka koja se bavi cjelokupnim procesom re/habilitacije osoba sa intelektualnom ometenošću. Takođe, član sam Prvostepene stručne komisije za ocjenu sposobnosti i utvrđivanje stepena podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama. Radim u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Imam stručno zvanje nastavnik savjetnik. Imam status kandidata u programu certifikacije za nastavnike Demokratije i ljudskih prava. Član sam Opštinskog odbora Demokratske fronte-Željko Komšić Lukavac.

10712698_10203701747578562_6849781361650765152_n

Web portal avantura.ba:Ove godine ste bili kandidat na izborima ispred DF-Željko Komšić. Otkuda u politici i koji je razlog?

Saša Delić:Tako je, bio sam kandidat ispred Demokratske fronte-Željko Komšić za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
Razlozi su jednostavni. Živimo u doba nepotizma, korupcije, kriminala, licemjerstva, mediokritetstva i mnogih drugih negativnih društvenih pojava koje su dovele do neodrživog stanja. Stavio sam se na raspolaganje političkoj opciji koja je, po mom mišljenju, najpoštenija na današnjoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme da Bosna i Hercegovina krene u sasvim drugom pravcu, a jasno je da sa dosadašnjim, istrošenim političkim akterima to nije moguće. Sve dok stručni, kompetentni i prije svega hrabri ljudi budu ćutali i izmicali se, a mediokriteti, lažovi, prodavači magle gospodarili to neće biti moguće. Ovdje stavljam akcenat na ovo “ljudi”. Prije svega, moramo biti ljudi, a ovi dosadašnji vlastodršci i krojači sudbina su odavno izgubili ono što nazivamo ljudskim osobinama. Moramo ovaj nakaradni sistem vrijednosti pod hitno mijenjati. Eto, zato sam u politici.

10641005_10203440460086538_8507727710143967934_n

Web portal avantura.ba:Da nam nešto više kažete o Vašim aktivnostima u nevladinom sektoru?

Saša Delić:Još kao student sam volontirao u udruženju “Majke hendikepirane djece Tuzlanskog kantona”. Trenutno sam volonter u udruženju “Duga” te u “Wave”-u kao član tima koji je zadužen za realizaciju različitih aktivnosti u Domu penzionera u Tuzli. Odazivam se na pozive i drugih nevladinih organizacija. Rado učestvujem u različitim aktivnostima, to me ispunjava.

Web portal avantura.ba:Koliko ste zadovoljni rezultatima DF stranke i po Vama da li će stranka ući u poziciju ili opoziciju?

Saša Delić:Rezultatima Demokratske fronte-Željko Komšić sam više nego zadovoljan. To je mlada politička opcija koja je krenula od 0 i za nešto malo više od godinu dana izgradila zavidnu infrastrukturu, a, evo, postigla je i zavidan rezultat na proteklim izborima. Jedno je sigurno, Demokratska fronta-Željko Komšić neće pod svaku cijenu ući u vlast. Nas ne interesuju matematičke koalicije, ne interesuju nas nagodbe na temelju interesa uskog kruga ljudi, nas interesuje rad, pravda i prosperitet naše domovine i njenih građana.

10365742_10203940202179778_158786004099468000_n
Web portal avantura.ba:Da li su mladi problem ove države ili su resurs?

Saša Delić:Kaže se da na mladima svijet ostaje, pa tako i ova naša Bosna i Hercegovina treba da ostane na mladima. Međutim, državna politika po pitanju mladih je katastrofalna, mladima se ne daje prilika da se dokažu i pokažu. Istina, i do mladih je, neaktivni su, a što su pokazali i ovi izbori. Mladi moraju glasnije artikulisati svoje zahtjeve, potrebe, aktivnije se uključiti u društveni život, moraju biti glasniji. Demokratska fronta-Željko Komšić je i do sada, a i dalje će davati prostor mladim ljudima da se dokažu.

Web portal avantura.ba: Kako gledate na inkluziju osoba sa intelektualnom ometenošću?

Saša Delić:Rad sa osobama sa intelektualnom ometenošću u uslovima inkluzije nosi sa sobom mnogobrojne probleme koji proizilaze iz objektivnih uslova rada, osobina same populacije, iz osećaja stručnjaka da nisu u dovoljnoj mjeri pripremljeni i osposobljeni za taj rad kao i iz nimalo pripremljenog procesa inkluzije, ali i iz osjećaja stručnjaka da njihov trud i rad nisu na odgovarajući način vrednovani. Inkluzija je proces o kojem bi se tek sa određene vremenske distance moglo govoriti da li je manje ili više uspješan ili neuspješan. Međutim, da bi se moglo i pričati o tome potrebno je da određene pretpostvake budu osigurane. Govori se o 4 vrste pretpostavki: zakonske, objektivne, subjektivne i organizacijske. Kod nas čak ni zakonske pretpostavke nisu osigurane. Nedovoljno je reći da osobe sa intelektualnom ometenošću mogu biti uključene u redovni sitem školovanja. To nije nikakvo zakonsko rješenje. Subjektivne pretpostavke su, takođe, bitne. Veoma je važno kako će učenik sa intelektualnom ometenošću biti prihvaćen u odjeljenju. Za prihvat takvog učenika je potrebno pripremiti i ostale aktere nastavnog procesa, Na terenu imamo samo fizičku integraciju učenika sa intelektualnom ometenošću. Vrlo često to sve traje do 5., 6. razreda, a onda, pošto se problemi sa početkom predmetne nastave usložnjavaju, takvi učenici se upućuju u specijalnu školu, a tada je za bilo kakav napredak kasno. Određeni broj učenika prevođenjem završi redovnu osnovnu, pa i srednju školu, a često nisu ni opismenjeni. Dobivanjem diploma, oni su za državu osposobljeni za samostalan život i privređivanje. Međutim, ako i dobiju šansu da se zaposle, vrlo brzo će biti otpušteni, jer neće moći odgovoriti zahtjevima posla. Dok su roditelji živi, djeca imaju određenu sigurnost, ali šta će se desiti sa njima poslije smrti roditelja?! Zato, roditelji trebaju dugoročnije da razmišljaju o sudbini svoje djece.

Web portal avantura.ba:Kakav status po Vašem mišljenju imaju defektolozi-oligofreolozi u našem društvu?

Saša Delić:Defektolozi-oligofreolozi, nažalost, dijele sudbinu osoba sa kojima rade. Nalaze se na društvenim marginama, a rade izuzetno težak, zahtjevan i stresan posao. Potrebe za defektolozima-oligofrenolozima su velike. Ne postoji škola koja nema barem jednog učenika sa, kako se to moderno kaže, preprekama i poteškoćama u učenju, međutim, mali broj srećnika se zaposli, a svake godine se odškoluje nova generacija defektologa (sada edukatora-rehabilitatora) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. I tom malom broju srećnika dodatne nevolje stvaraju nastavnici različitih profila i defektolozi-logopedi koji rade posao defektologa-oligofrenologa, a za koji se nisu školovali niti su kompetentni za isti. Za ovo su odgovorni i sami defektolozi-oligofrenolozi, jer se do sada nisu udružili barem na federalnom, ako ne na državnom nivou kako bi mogli artikulisati svoje zahjeve i izboriti se za svoje mjesto pod suncem.
Nadam se da će u skorije vrijeme doći do odrešenih promjena kada je ovo u pitanju.

1907724_10203339772009399_4876349860987228882_n

Web portal avantura.ba:Hvala Vam na odvojenom vremenu za razgovor i mnogo uspjeha u daljnem Vašem radu

Saša Delić:Hvala Vama na pozivu kao i ustupljenom prostoru na Vašem portalu i mnogo uspjeha u daljnem radu.

Razvorao:Sead Muftić(web portal avantura.ba)