Paintball misije

Duel
Zahtevi: dva igrača sa istim tipom paintball markera, treća osoba koja će biti čuvar – sudija, brisan prostor, trajanje: po potrebi, obično ne duže od 12 sekundi.

Pravila: dva protivnika stoje okrenuti leđima jedan drugom, a sudija oko tri metra sa strane. Oba igrača su naoružani paintball markerima koji su repetirani i u svakom se nalazi po jedna kuglica. Paintball markeri ne mogu imati dodatnih kuglica, ovo je duel sa jednim pucnjem. Sudija tada kaže: “Gospodo, ovo je pitanje časti. Na moju komandu napravićete deset koraka, onda se okrenite i pucajte. Ako se neki od vas okrene pre odbrojanog desetog koraka imaću tu nesrećnu dužnost da ga upucam.” (ili nešto slično). Na sudijino brojanje igrači koračaju, na “deset” se okreću i pucaju. Da bi se protivnik eliminisao, kuglica mora da se razbije o njega. Igrači ne mogu da zalegnu ili da koraknu u stranu, dozvoljeno je da kleknu (ako žele). Druga pravila se ne primenjuju.
Cilj: eliminisati protivnika
Sledi me
Zahtevi: Dva pucača
Pravila: Baca se novčić da bi odredili ko će biti prvi pucač.
Prvi pucač proziva metu i puca u nju.
Ako je prvi pucač pogodio metu: drugi mora da je pogodi takođe;
Ako je drugi pucač promašio metu, prvi dobija jedan poen; i prvi pucač proziva drugu metu i puca ponovo.
Ako prvi pucač promaši metu, uloge se menjaju.
Cilj: Pobednik je onaj koji prvi osvoji 20 poena.
Long shot
Zahtevi: Jedna meta – konzerva stavljena na neki predmet najmanje metar od zemlje.
Konzerva mora biti nameštena tako da padne kada je pogodena.
Pravila: Igrači pucaju dok je ne obore na zemlju.
Zvaničnik broji koliko je hitaca bilo potrebno da se obori konzerva (ukljucujuci i onaj koji je oborio konzervu).
Cilj: Oboriti konzervu sa najmanjim brojem hitaca.
Nasumično brzo pucanje
Zahtevi: Deset meta, svaka označena brojem.
Zvaničnik bira metu izvlacčenjem karata koje su označene brojevima od jedan do deset. Pucač može da puca samo na metu koja je tražena.
Zvaničnik oglašava drugu metu čim pucač pogodi prvu.
Kazne: Dodati po jedan sekund za svaki promašaj.
Dodati po dve sekunde za pucanje na pogrešnu metu.
Cilj: Najkraće vreme.
Brzo pucanje
Zahtevi: Više od jednog pucača, 5-10 meta
Pravila: Izaberite broj meta (između 5 i 10)
Pucači pucaju u mete što brže mogu ali su ograničeni da na jednu metu pucaju samo jedanom. Zvaničnik meri vreme štopericom.
Kazne: Dodajte po jedan sekund za svaki promašaj.
Pobednik je onaj koji pogodi sve mete u najkraćem vremenu.
Gettysburg
Zahtevi: Nikakvi čvrsti predmeti za punjenje ili držanje kuglica sa bojom nisu dozvoljeni.
Dve baze sa zastavama.
Dva jednaka tima.
Dve zastave, okačene u bazama.
Trajanje: 30 minuta
Pravila: Igrači mogu da nose koliko god hoce kuglica.
Kuglice moraju biti u plastičnim kesama ili sl.
Ne smeju biti u plastičnim tubama, rezerovarima ili bilo kojoj vrsti sistema za punjenje rezervoara (loader).
Igrači mogu da pune markere isključivo rukom i to jednu po jednu kuglicu. Ne smeju staviti drugu kuglicu pre nego što ispale prvu.
Opšta pravila se primenjuju.
Cilj: Uzeti protivničku zastavu i odneti je u svoju bazu.
Recon
Zahtevi: Više timova od po pet igrača.
Kontrolne tačke (po jedna za svaki tim na polju) su razmeštene po polju. Svaka je jasno obeležena zastavom. Svaka kontrolna tačka ima i pištolj okačen na uže. Pištolji imaju različitu boju kuglica u svakoj kontrolnoj tački. Svaki igrač ima kartu vezanu za zglob ruke (karta za igru) kanapom, gumenom ili nekom drugom trakom. Svaki tim startuje u blizini kontrolnih tačaka.
Trajanje: 20 minuta
Pravila: Igrači moraju da markiraju kartu sa pištoljima koji vise na kontrolnim tačkama.
Svaki član tima mora pokušati da markira svoju kartu mada ovo nije obavezno.
Poeni koje su sakupili eliminisani igrači ne računaju se u ukupni rezultatat tima.
Opšta pravila 1, 2 i 3 se primenjuju.
Poentiranje:
• 1 poen za svaku razlicitu boju na karti,
• 5 dodatnih poena ako su sve karte vašeg tima obeležene sa najmanje dve boje,
• 5 dodatnih poena za svaku kontrolnu tačku u kojoj su obeležene sve karte vašeg tima,
• 2 dodatna poena za svakog člana tima koji ima kartu obeleženu na svim kontrolinim tačkama.
Cilj: Tim sa najviše poena pobeduje.
Dominacija
Zahtevi: Više timova od po pet članova.
Limit je četiri tima na pola hektara terena.
Timovi treba da su pozicionirani tako da ne vide jedni druge.
Da bi bodovanje bilo lakše, svaki tim može da ima sudiju koji ga prati i svi timovi imaju kuglice različite boje.
Trajanje: 45 minuta.
Pravila: Timovi ostaju na početnim pozicijama do signala za početak igre.
Timovi dobijaju poene za svakog protivnika koga eliminišu.
Poeni se ne dobijaju za igrače tima koji na kraju ostanu u igri.
Opšta pravila 1, 2 i 3 se primenjuju.
Cilj: Preživeti i biti tim sa najviše poena na kraju igre.
Charge of the light brigade
Zahtevi: Dve baze sa zastavama
Dva tima. Dve zastave okačene u bazama.
Trajanje: 20 minuta
Pravila: Sva opšta pravila se primenjuju.
Cilj: Okaciti svoju zastavu u protivničku bazu.
Lov na zeceve
Zahtevi: zec (jedna osoba) i lovci (svi ostali). Jedan igrač volontira da bude zec. Da bi zecu dali izvesnu prednost, izaberite jednu od sledećih mogućnosti. Prva mogućnost – dajte zecu poluautomatski marker i kantu za đubre ili neki drugi predmet koji može da koristi kao štit. Druga – dajte zecu koliko god municije želi, a lovce ograničite na po 20 kuglica svakom. Trajanje 20 minuta.
Pravila: Ako zec izabere prvu mogućnost, pogodak u štit se ne računa kao eliminacija. Zec ima 5 minuta prednosti da uđe u teren. Signal za početak igre se daje tako da i zec zna kada igra počne. Svi lovci moraju da počnu igru u isto vreme sa istog mesta. Kada igrate drugu varijantu lovac ispada iz igre čim potroši municiju. Opšta pravila 1, 2 i 3 se primenjuju.
Cilj: Ako ste zec, cilj je preživeti. Ako ste lovac – eliminišite zeca.
Blackjack
Zahtevi: dve baze sa zastavama, dva jednaka tima, dve zastave u protivničkim bazama. Svakom igraču se daje samo po 21 kuglica. Trajanje 30 minuta.
Pravila: igračima nije dozvoljeno da dele kuglice. Igrači koji ispucaju sve kuglice moraju smesta napustiti igru. Sva opšta pravila se primenjuju.
Cilj: osvojiti protivničku zastavu i vratiti je u svoju bazu
Unistenje
Zahtevi: više timova od po pet članova. Limit je četiri tima na pola hektara terena. Timovi treba da su pozicionirani tako da ne vide jedni druge. Da bi bodovanje bilo lakše svaki tim može da ima sudiju koji ga prati. Svi timovi imaju kuglice različite boje. Trajanje 45 minuta.
Pravila: timovi ostaju na početnim pozicijama do signala za početak igre. Timovi dobijaju poene za svakog protivnika koga eliminišu. Poeni se ne dobijaju za igrače tima koji na kraju ostanu u igri. Opšta pravila 1, 2 i 3 se primenjuju.
Cilj: preživeti i biti tim sa najviše poena na kraju igre.
Napad i odbrana
Zahtevi: dva tima jednakih snaga: jedan tim (napadači) i drugi tim (branioci). Izaberite pogodno mesto za odbranu da služi kao baza za zastavu. Braniocima je ograničeno kretanje na bazu sa zastavama i prostor oko nje koji je strogo definisan granicama. Trajanje 10 minuta.
Pravila: branioci ne smeju da napuštaju ograničeni prostor oko svoje zastave. Napadači mogu da napadaju sa bilo kog mesta. Opšta pravila 1, 2 i 3 se primenjuju.
Cilj: ukrasti zastavu i izvući je sa prostora branilaca (napadači). Zaustaviti napadače od krađe zastave (branioci).
Terminacija
Zahtevi: dve baze, dva ili više timova, trajanje 30 minuta.
Pravila: svi igrači počinju igru od svoje baze i ne mogu da je napuste dok igra ne počne. Igrači koji su pogođeni ispadaju iz igre. Oni koji su eliminisani ni na koji način ne smeju ukazivati na lokacije protivničkih igrača.
Cilj: eliminisati sve igrače protivničkog tima.
Uhvati zastavu
Zahtevi: Dve baze sa zastavama, dva tima, dve zastave koje vise u protivničkim bazama za zastave, trajanje 30 minuta.
Pravila: svi igrači počinju igru od svoje baze sa zastavama (ili druge za to određene tačke) i ne mogu da napuste bazu dok igra ne počne. Oni koji su pogođeni ispadaju iz igre. Ako je igrač pogođen dok nosi zastavu, mora da je ispusti na mestu gde je pogođen ili da je okači na najbliži dostupan objekat (ni u kom slučaju drugi igrač). Igrači koji su eliminisani ni na koji način ne smeju ukazivati na lokacije protivničkih igrača. Zastava koju nosi igrač mora da bude vidljiva sve vreme i igrač mora da je nosi u ruci, preko ruke ili oko vrata.
Cilj: uzeti protivničku zastavu i vratiti je u svoju bazu.
Ubiti kapitena
Zahtevi: dve baze sa zastavama, dva tima, trajanje 30 minuta.
Timovi se na početku nalaze u svojim bazama za zastave. Kapiten je užetom dužine sedam metara vezan za drvo (ili drugi nepomičan objekat). Da bi još začinili igru vežite kapitenov pištolj, a ne kapitena. Druga varijanta je da ostali igrači imaju po 20 kuglica sa bojom, a kapiten neograničen broj.
Pravila: kapiten ne sme da se odvezuje. Ako se igra varijanta sa vezanim pištoljem kapiten sme da napusti svoj pištolj, ali ne sme da koristi drugi. Ako igrate varijantu u kojoj je ograničen broj kuglica igrači ih ne smeju deliti između sebe. Opšta pravila pod 1, 2 i 3 se primenjuju.
Cilj: eliminisati kapitena protivničkog tima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.