Modna revija u Tuzli

Poštovani, Udruženje „Humanitarna organizacija Lotosice“ Tuzla i „Lotosice“d.o.o. Tuzla- Preduzeće za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u suradnji sa Užom naučnom oblasti motorički poremećaji i hronične bolesti Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, Centrom za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju Tuzla i BKC TK, organizuju IV Modnu reviju pod nazivom „Lotosice Style“. Modna revija će se održati 18. 12.2014. godine […]

Read more