Postavljeni prvi kontejneri za e-otpad, proizvedeni u Tešnju

Društvo ZEOS eko-sistem, ovlašteni operater sistema za električni i elektronski otpad, postavilo je specijalne kontejnere za odvojeno odlaganje e-otpada, koji su proizvedeni u Tešnju. U ponedjeljak su postavljeni su kontejneri na tri lokacije u Sarajevu. – Pozivamo sve građane Sarajeva da odlažu svoj e-otpad u specijalne kontejnere i time direktno doprinesu očuvanju okoliša i zdravlja ljudi, smanjenju e-otpada na deponijama i […]

Read more